Ổn áp lioa nhật linh

Danh mục tin tức 1

ĐIỆN YẾU MÙA HÈ , CÁC THIẾT BỊ TRONG GIA ĐÌNH KHÔNG CHẠY ĐƯỢC ?

Đinh Tiến Dũng | 02/ 06/ 2016

Cho tôi hỏi, hiện tai khu vực tôi sống điện rất yếu máy điều hòa chạy không mát, thợ lắp điều hòa bảo do nguồn điện yếu, vậy tôi muốn dùng được điều hòa thì phải dùng ổn áp lioa...

Chuyên mục: Danh mục tin tức 1

Có thể bạn quan tâm