Ổn áp lioa nhật linh

Kích điện 12v lên 220v inverter sin chuẩn