Ổn áp lioa nhật linh

THIẾT BỊ AUDIO NGUỒN VÀ PHỤ KIỆN

Cáp tín hiệu XLR1 LiOA

2.300.000₫

GNY: 2.800.000₫

Dây loa LIOA S1

9.500.000₫

GNY: 10.000.000₫

DÂY NGUỒN ( LIOA )

1.500.000₫

GNY: 1.700.000₫

Ổn áp cao cấp Lioa AVS 3.2

6.800.000₫

GNY: 8.800.000₫

Biến áp cách ly Lioa PS 30F-04

17.640.000₫

GNY: 21.991.987₫

Biến áp Lioa PF30F-02

17.370.000₫

GNY: 21.655.375₫

Biến áp Lioa PF30F-06

16.500.000₫

GNY: 19.000.000₫

LỌC NGUỒN LIOA 4 Ổ CẮM

7.600.000₫

GNY: 8.976.322₫

LỌC NGUỒN LIOA 6 Ổ CẮM

9.500.000₫

GNY: 11.220.401₫

LỌC NGUỒN LIOA 8 Ổ CẮM

11.280.000₫

GNY: 13.464.483₫

Biến áp Lioa PS30-02

11.685.000₫

GNY: 13.801.094₫

Biến áp Lioa PS30-04

11.970.000₫

GNY: 14.137.707₫

Biến áp Lioa PS30-06

12.255.000₫

GNY: 14.474.319₫