Ổn áp lioa nhật linh

THIẾT BỊ AUDIO NGUỒN VÀ PHỤ KIỆN

Ổ Cắm Trung Tâm Dùng Cho Audio

2.050.000₫

GNY: 2.000.000₫

Ổn áp lioa avs 3.2

8.100.000₫

GNY: 8.800.000₫

Cáp tín hiệu XLR1 LiOA

2.400.000₫

GNY: 2.800.000₫

Dây loa LIOA S1

9.600.000₫

GNY: 10.000.000₫

DÂY NGUỒN ( LIOA )

1.600.000₫

GNY: 1.700.000₫

Ổn áp cao cấp Lioa AVS 3.2

7.600.000₫

GNY: 8.800.000₫

Biến áp cách ly Lioa PS 30F-04

15.100.000₫

GNY: 19.000.000₫

Biến áp cách ly Lioa Ps30F-02

15.100.000₫

GNY: 19.200.000₫

Biến áp Lioa PF30F-06

16.600.000₫

GNY: 19.000.000₫

LỌC NGUỒN LIOA 4 Ổ CẮM

7.700.000₫

GNY: 8.976.322₫

LỌC NGUỒN LIOA 6 Ổ CẮM

9.600.000₫

GNY: 11.220.401₫

LỌC NGUỒN LIOA 8 Ổ CẮM

11.380.000₫

GNY: 13.464.483₫

Biến áp Lioa PS30-02

11.100.000₫

GNY: 12.600.000₫

Biến áp Lioa PS30-04

12.070.000₫

GNY: 14.137.707₫

Biến áp Lioa PS30-06

11.100.000₫

GNY: 12.900.000₫