Ổn áp lioa nhật linh

Vỏ Nhôm Phay và phụ kiện Lắp Biến áp cách ly